Prohlášení o ochraně dat

Ochrana datNaše webové stránky je možné využívat i bez uvedení osobních údajů. Když už jsou na našich stránkách zjišťovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá jejich získávání vždy na dobrovolné bázi, pokud je to možné. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetí straně. Upozorňujeme na to, že se při přenosu dat přes Internet (například v rámci e-mailové komunikace) mohou vyskytnout mezery v oblasti bezpečnosti. Dokonalá ochrana dat před přístupem ze strany třetí osoby není možná.

Navázání kontaktu

Když s námi navážete kontakt (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), dojde k uložení údajů uživatele za účelem zpracování dotazu a také pro případ navazujících otázek.

Poskytnutí informací

Uživatel má právo na bezplatné poskytnutí informací o tom, jaká data o jeho osobě se ukládají.

Vymazání

Uživatel má právo na to, aby byla vymazána jeho data, která již nejsou potřebná (například pro vedení obchodní korespondence).

Oprava

Pokud se ukáže, že uložené údaje o uživateli nejsou správné, má uživatel nárok na jejich opravu.

Odvolání

Uživatel má právo kdykoliv odvolat své svolení k využívaní osobních údajů (například zasílání newsletteru a podobně), a to s budoucí platností. Za tímto účelem stačí odeslat e-mail s předmětem „Widerruf“ na adresu  webmaster@geiger.de

Úpravy

Vzhledem k neustálému vývoji Internetu je čas od času zapotřebí upravit naše prohlášení o ochraně dat. Vyhrazujeme si právo na to, abychom mohli kdykoliv provést odpovídající změny.