Dobrá ochrana proti slunci toho dnes musí zvládat více než dříve: Moderní skleněná výstavba a přísné energetické normy kladou značné nároky na materiál, plánování a provedení. Pro oborové podniky je důležité držet krok se změnami – a to i kvalitní odbornou přípravou mladých lidí. Společnost GEIGER si to uvědomuje.

„Odborná příprava má ve společnosti GEIGER nejvyšší prioritu. Pro náš obor je velmi důležitá právě profesní příprava v oboru mechanik stínicí techniky se současným získáním kvalifikace elektrikáře,“ uvádí jednatel Dr. Marc Natusch. Podnik nezůstává jen u slov a zajistil poprvé odbornou přípravu učně v novém oboru mechanik stínicí techniky. René Christ úspěšně absolvoval závěrečnou zkoušku jako třetí nejlepší ze svého ročníku a získal zvláštní ocenění za nejlépe vedené záznamy o výuce a praxi.

Dr. Natusch zdůrazňuje: „Firmy činné v oboru stínicí techniky budou schopny udržovat krok s neustálým rozvojem technologií pohonů a řízení jen za předpokladu kvalitního učňovské školství. To také oborovým podnikům umožní, aby do své nabídky úspěšně začlenily řešení pro tzv. inteligentní domácnost.“

Učeň René Christ (vlevo) a vyučující Rolf Meyer (vpravo) Společnost GEIGER Antriebstechnik srdečně blahopřeje k úspěšně vykonané zkoušce!
Učeň René Christ a vyučující Rolf Meyer

GEIGER na odborných učilištích

Rolf Meyer (vpravo) předá v roce 2018 svou funkci vyučujícího na odborném učilišti Alexandru Ottovi (vlevo)
Rolf Meyer – Alexander Otto

Aby bylo možné oslovit žáky přímo v odborných učilištích, zajišťuje společnost GEIGER v každém ročníku školení o základech techniky pohonů. Vyučující Rolf Meyer, mistr prvních hodin odborné přípravy v oblasti rolet a žaluzií, zkouší své svěřence i při závěrečné zkoušce. Úlohu přednášejícího a tím i odbornou výuku převezme v roce 2018 Alexander Otto. Tento technik se státní zkouškou může čerpat z mnohaletých teoretických i praktických zkušeností z oblasti stínicí techniky.

Optimální prostor pro projednání tohoto vývoje se naskytne na 57. hlavním zasedání spolkového svazu pro stínicí techniku (Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.V.), které se bude konat 27.–29. října v zábavním parku Europa ve městě Rust. Poprvé budou přítomni i učňové, kteří se připravují na profesi mechanika stínicí techniky – což představuje skvělou příležitost nadchnout tyto mladé lidí pro řemeslo a ukázat jim, jakou nabízí perspektivu. „Velmi rádi proto podpoříme tuto akci bádenského sdružení. Vezmeme s sebou všech 17 našich učňů,“ uvádí Marc Natusch. Společnost GEIGER navíc zaplatí účast tří externích učňů.

Source: Europa-Park Rust/R+S Fachverband