Textilní tkaniny jsou roztažitelné a citlivě reagují na silné a dlouhodobé mechanické zatížení. Textilní prvky stínicí techniky proto vyžadují pohony, které co možná nejvíce omezují tažné síly v pojezdovém dosahu i v koncových polohách – prostě pohony s jemným citem. Společnost GEIGER nabízí na bázi trubkového motoru SOLIDline ovládání specializovaná na markýzy, screeny, ZIP screeny a slunečníky. Díky tomu lze pro každý požadavek sestavit optimálně uzpůsobený pohon, který nejenže minimalizuje zatížení tkaniny, ale bude i odpovídat potřebám uživatele.

Bezpečnost, dlouhá životnost, jednoduchá montáž a údržba, pohodlná obsluha – právě na tyto body se GEIGER u každého produktu zaměřuje a jako špičkový výrobce klade nejvyšší důraz na spolehlivost. Motory i ovládání se v rámci vlastními silami vyvíjených technických systémů trvale zdokonalují a stávají se tak specialisty ve svém oboru.

Markýzy, screeny, ZIP screeny a slunečníky – Textilní ochrana proti slunci se už stala neodmyslitelným designovým prvkem moderní architektury.
Haus mit textilem Sonnenschutz
Foto: Storama AG / Sonnen- und Wetterschutztechnik
Bürogebäude mit Screens

V rámci ochrany před poškozením jsou všechny pohony vybaveny funkcí rozpoznávání překážek, přizpůsobenou příslušnému prvku stínicí techniky. Systém SOLIDline Easy-ZIP, který je optimalizován pro screeny se ZIP vedeními, zastaví při detekci překážky okamžitě pohyb dolů. Při pohybu směrem nahoru je však vzhledem k použití GEIGER Dual-Stop-Control citlivost zařízení výrazně nižší. Závěs tak může v případě větrného alarmu rychle dosáhnout navzdory silnějším poryvům větru chráněné horní koncové polohy. Při teplotách pod nulou zvyšuje bezpečnost zařízení ochrana při přimrznutí: Ta okamžitě zjistí, že závěsy přimrzly k parapetu, a zabrání jejich odtržení.

Další řídicí systémy pak zvyšují bezpečnost uživatele. Pohon SOLIDline Parasol, který je určen pro velké slunečníky používané u restaurací, tak zahájí jejich otevírání nebo zavírání až po nejméně třísekundovém stisknutí ovládacího tlačítka. Díky tomu lze předejít úrazům, které hrozí, když někdo omylem stiskne ovládání.

Terasa univerzity v Ulmu / Foto: MAY Gerätebau GmbH
Terasa univerzity v Ulmu

Dík inteligentním motorům lze také výrazně prodloužit životnost textilních závěsů. Čím menší tah na tkaninu působí, tím méně se látka natahuje a vlní, především na krajích. Za tímto účelem vyvinula firma GEIGER různé možnosti ovládání, které lze podle potřeby použít. GEIGER Powertronic tak umožňuje individuální zvýšení nebo snížení uzavírací síly příslušného zařízení. Díky použití elektronického rozpoznávání pojezdového rozsahu vyvine motor jen tolik síly, kolik je v daném rozsahu skutečně zapotřebí – například v místě zlomu markýzy. Podobný účinek má i minimalizace uzavírací síly: Při uzavírání zařízení se sníží síla motoru na úroveň, která ještě umožňuje bezpečné uzavření. Různé možnosti ovládání tak minimalizují mechanické namáhání tkaniny. Patří sem také napnutí látky v horní koncové poloze: GEIGER Softposition zastaví pohyb závěsu nikoli pomocí momentového odpojování, ale automaticky krátce před dosažením koncové polohy, čímž předejde trvalému pnutí tkaniny.

GEIGER Powertronic

Powertronic vždy zajistí úplné uzavření kazety.

Minimalizace uzavírací síly

Minimalizace uzavírací síly předchází přetěžování látky a prodlužuje tak životnost markýzy.

Plug&Play je synonymem pro jednoduché zprovoznění pohonů GEIGER. Díky pohonům s funkcí samoučení je namáhavé nastavování minulostí. SOLIDline SoftPlus-Qi pro kazetové markýzy tak umožňuje extrémně rychlé naprogramování bez nastavovacího kabelu: Stačí jen spustit závěs do dolní koncové polohy, provést korekci dle potřeby, poté závěs vytáhnout úplně nahoru a nechat jej vypnout – a je to. Uživatel si může provádět sám i případné úpravy koncových poloh – což snižuje náklady na údržbu z důvodu servisních zásahů. Absolutně bezúdržbové je i vyrovnávání délky závěsu – a to u všech pohonů pro textilní stínicí techniku. 

Změna koncové polohy bez dalších pomůcek – GEIGER SoftPlus-Qi.
Markise
Ruční vysílač GEIGER LC představuje spojení komfortního ovládání a designu.
Ruční vysílač GEIGER LC

Pohony GEIGER lze volitelně ovládat tlačítky nebo pohodlně dálkovým ovladačem. Možná je i integrace do systému řízení SmartHome. Ještě vyšší úroveň komfortu a bezpečnosti přináší nové pohony SOLIDline SoftZero-55 pro fasádové markýzy a screeny. Místo obvyklých 16 otáček pracují motory s 55 otáčkami a zajišťují tak rychlé a bezpečné zastínění. V případě vysokých závěsů tak lze oproti běžným motorům dosáhnout více než 60% úspory času. Všechny funkce týkající se motorů, například rozpoznání překážky, minimalizace uzavírací síly nebo rozpoznání pojezdového rozsahu, jsou přizpůsobeny vyšší rychlosti pohonu.