Vážené dámy, vážení pánové,

blížící se konec roku je pro GEIGER tentokrát opravdu výjimečný. Po 34 letech (z toho 18 let ve funkci jednatele) opouští společnost Hans-Michael Dangel. Po celou dobu se podstatným způsobem podílel na rozvoji výroby motorů i vývoji výroby komponent a montážní techniky. Pod vedením Hanse-Michaela Dangela se téměř ztrojnásobil počet zaměstnanců společnosti GEIGER a vytvořili jsme takové podmínky, abychom podchytili nástup čtvrté průmyslové revoluce, tzv. Průmyslu 4.0. Za vysokou kvalitu výroby a mimořádnou výrobní hloubku, které tvoří tak důležitý základ našich kvalitativních cílů, vděčí GEIGER především jeho nasazení.

V jeho práci budou pokračovat noví vedoucí týmu – Dr. Marc Natusch a Roland Kraus. I oni budou důsledně usilovat o rozvoj výrobních technologií, vývoj produktů a kvality společnosti GEIGER. Pro rok 2017 jsme si proto úmyslně stanovili vysoké cíle. Jedním z nich je ještě více prohloubit spolupráci s našimi zákazníky a partnery, abychom společně využili nové příležitosti. GEIGER bude totiž slavit úspěchy jedině tehdy, když budete Vy zaznamenávat úspěchy s našimi pohony.

Přejeme vám pokojné prožití vánočních svátků a vydařený start do nového roku plného zajímavých událostí.

Vaše vedení společnosti GEIGER

Dr. Marc Natusch
Roland Kraus
Nová dvojice ve vedení společnosti GEIGER: Dr. Marc Natusch (vlevo) a Roland Kraus (vpravo)