Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszego serwisu WWW nie wymaga podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej), następuje to, jeśli to możliwe, zawsze na zasadzie dobrowolności. Bez jednoznacznej zgody osoby udostępniającej dane nie mogą one być przekazywane osobom trzecim. Należy pamiętać, że transfer danych przez Internet (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może nie być w pełni bezpieczny. Kompletne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Kontakt

Podczas kontaktowaniem się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) dane użytkownika zostają zapisane w celu opracowania złożonego zapytania oraz na wypadek ewentualnych pytań dodatkowych.

Udzielanie informacji

Użytkownik ma prawo do uzyskania na złożony wniosek nieodpłatnej informacji odnośnie do pobranych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik jest uprawniony do domagania się usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne (np. do celów korespondencji handlowej).

Korekta danych osobowych

Jeśli okaże się, że zapisane dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe, jest on uprawniony do domagania się wprowadzenia stosownej korekty.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik jest uprawniony do odwołania w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych (np. na potrzeby subskrypcji newslettera itp.). W tym celu wystarczy wysłać wiadomość mailową z tematem „Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych” na adres  webmaster@geiger.de

Zmiany zapisów Polityki prywatności

Nieustanny rozwój Internetu wymusza od czasu do czasu modyfikację zapisów naszej Polityki prywatności. Prawo do wprowadzania stosownych zmian w każdej chwili zastrzeżone!