Dobra ochrona przed uszkodzeniem sukna i osłony jest szczególnie ważna w przypadku tekstylnych elementów osłon przeciwsłonecznych. Tkanina jest rozciągliwa i może ulec zerwaniu pod wpływem nadmiernego obciążenia. Dlatego konieczne jest możliwie duże ograniczenie obciążeń wywoływanych przez silnik oraz obciążeń związanych z czynnikami atmosferycznymi. Aby jednak uniknąć sytuacji, w której napęd i czujniki pogodowe zakłócają wzajemnie swoją pracę, firma GEIGER przygotowała system SOLIDline EasyScreen na sytuacje awaryjne.

Szczególnie uciążliwe dla refleksoli są opady deszczu oraz silny wiatr. Z tego powodu czujniki deszczu i wiatru wyzwalają alarm przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, aby możliwe było przemieszczenie osłony do bezpiecznego górnego położenia końcowego. Jeżeli jednak napęd wyposażony jest w układ wykrywania przeszkód, który reaguje także na porywy wiatru, zamiast przemieszczenia osłony aż do górnego położenia końcowego nastąpi zatrzymanie silników elektronicznych. Osłona jest wówczas wystawiona bez żadnej ochrony na oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku systemu GEIGER SOLIDline EasyScreen zastosowano natomiast układ wykrywania przeszkód o obniżonej czułości w kierunku podnoszenia. Po zadziałaniu czujnika wiatru i wyzwoleniu alarmu silnik przemieszcza osłonę – nie reagując na deszcz lub porywy wiatru – do górnego położenia końcowego. Jeśli porywy wiatru są jednak zbyt silne lub osłona dociśnięta zostanie do szyby okna, napęd inicjuje sekwencję aż do 15 prób przemieszczenia osłony do położenia chronionego. W efekcie osłona znajdzie się w położeniu bezpiecznym.

SOLIDline-EasyScreen – optymalna ochrona osłon
SOLIDline-EasyScreen